Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

744

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

Fig. 820. Fragment van het paviljoen van het Louvre

te Parijs. (Naar foto Leliman).

Val Grace te Parijs (1645-65) Fi9- 815. juist andersom dan die van de Italiaansche bouwmeesters: hij maakte in zijn compositie juist een centraal deel tot hoofdmoment, n.1. een koepelruim met vier zware hoekpijlers, waarin ronde kapellen, naar boven eindigend in koepeltjes, waaronder open loggia's.

Overigens vormen de Fransche kerken zelden een vrijstaanden centraalbouw, al is er wel een streven in die richting, als b.v. bij de Eglise de la Fig. 836. Sorbonne, van 1635—1653 door J. Lemercier gebouwd. De gevels houden vast aan het Italiaansche systeem: boven

Fig. 815. drie, beneden vijf traveéen, verbonden door voluten (Eglise du Val de Grace). Te Blois wordt door F. Mansart voor de St. Vincent de Paul een twee verdiepingen hooge gevel geplaatst, waarboven : •••••••• ;

een valsche topgevel om het • i-Tjii —iii&ïi'—

hooge dak te maskeeren. En : dan vindt ook de groote orde : toepassing (Eglise de la Sor- • bonne). Torens in den gevel, : die hun beteekenis verloren : hebben, vervallen. Koepels • echter vertoonen ook weer hun : eigen karakter; die van de : Sorbonne-kerk lijkt op de • Italiaansche, die van de Val ; de Grace met zijn houten : buitenkoepel en in pinakels • uitloopende steunbeeren heeft : zich van Gothische herinne- :*' ringen niet vrij kunnen maken. ;>(

Sluiten