Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

748

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

Fig. 825. Slaapkamer Lod. XIV. Versailles.

Porte St. Denis Fig. te Pa rij s, waarvan de gevel juist past in een vierkant, dat verdeeld is in 24 X 24 modulen, en in hoofdvorm op een Romeinschen triomfboog is geïnspireerd.

6. De details. De inwendige detailleering, mateloos overladen soms, maar meestal beheerscht door een juist gevoel van uiterste grenzen, voldeed aan den kunstzin van den koning, die in deze rijke decoraties een verheerlijking zag van het absolute koningsschap. En terwijl de interieur-

838.

kunst zich steeds verder in deze richting ontwikkelde, werd de uitwendige arcitectuur steeds koeler en meer nuchter, met toepassing bijna uitsluitend van motieven, ontleend aan de klassieke Romeinen af aan de klassicistische Italiaansche Barok.

Tijdens de vroege Lodewijk XIV-stijl zijn inwendig de wanden streng ingedeeld; op een lage lambriseering rusten Korinthische pilasters, die een rijke kroonlijst dragen, verder gesteund wordend door verticale consoles. In de rechthoekige velden zijn cirkelvormige medaillons aangebracht. De pilasters, als constuctieve elementen zijn van marmer, doch de overige versiering is van pleister, gekleurd, en vaak verguld. Vooral Lebrun was zeer vindingrijk in deze compositie en de profileering van de omlijstingen, meestal gevormd door fijn geleedde, maar vleezige akanthus-bladeren.

De deuren zijn, evenals de wandpaneelen, rechthoekig, en gekroond door een rijke rechte lijst of een eenvoedig driehoekig tympan. De schoorsteen is hoog en breed, en de wandpaneelen, als ze geen pleistermedaillons bevatten, zijn in den regel met decoratieve

Sluiten