Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

749

; Fig. 826. Chateau de Versailles. Salon van Lod. XIV, door Charles Lebrun (± 1685). j j

voorstellingen beschilderd of bespannen met gobelins. Lebrun ontwierp voor Versailles geheele decoratieve pronkstukken, samengesteld uit architectuurbrokken, met behulp van beeldhouw- en schilderkunst. De zolders zijn eveneens rijk met pleisterlijsten en schilderwerk versierd.

Jean Bérain was de eerste, die een kenmerkend Lodewijk XlV-ornament toepaste, bestaande uit een rechtlijnig bandvlechtwerk in combinatie met kwart- en halve cirkels. Ook Daniël Marot, de naar Nederland uitgeweken Hugenoot, gaf talrijke gravures van ontwerpen in dezen stijl uit. Voor 't overige bestaan de elementen, waaruit de decoratie is samengesteld geworden uit eier-, parel- en bladlijsten; tandlijsten; naturalistische guirlanden met ranken en linten; kransen van laurier- of eikenbladeren; naturalistisch groeiende zwaarvleezige akanthusbladeren met ranken als in het klassiek Romeinsche barokke tijdvak; bloemmanden en -vazen; wapens en krijgstrofeeën. 7. DE LATE BAROK.

Dit korte tijdvak van de laatste regeeringsjaren van den grooten Zonnekoning kenmerkt zich door een algemeene vereenvoudiging, ook voor het interieur. De koning wordt oud, vermoeid, en verlangt naar rust. Bovendien wordt hij, onder invloed van Madame de Maintenon, meer religieus.

Sluiten