Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

773

Uitwendig is de benedenverdieping zeer eenvoudig, de bovenverdieping rjjker met Korinthische pilasters en een kroonlijst met postamenten voor beelden, waar tusschen een balluster-attiek. Naar den boven alles uitstekenden, eveneens Korinthischen middenbeuk loopen kwartcirkelvormigesteunbeeren terwijl in het hooge dakvlak elliptische vensters zijn aangebracht.

Mansart's Döme des InFig. 784. valides (1680—1706) te Parijs is zijn meesterwerk. In het midden van Bruant's invalidenhuis verheft zich de kerk op een vierkant grondplan. De koepelruimte is rond, met vier hooge arcaden die tot in den tambour reiken, en die de tongewelven afsluiten van de vier korte kruisarmen, die het inwendige verruimen tot een Grieksch kruis. Het vierkante grondplan wordt verkregen door vier veelhoekige kapellen in de hoeken van het kruis, die zijn opgevat als koepelruimten, doch waarvan uitwendig de koepels niet te zien zijn. De hoofdkoepel zelf is laag, met een grooterondeopeningbovenin; er om en er boven is een hoogere breede koepel gè-

Fig. 851. Kast in stijl Lodewijk XIV.

bouwd, die met wolken en figuren is beschilderd, en die verlicht wordt door van binnen uit pnzichtbare vensters. Om het geheel sluit een houten buitenkoepel.

De ingangsarm is rechthoekig, de beide kruisarmen zijn nisvormig beëindigd. Tegenover

Sluiten