Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

775

Fig. 853. Lodewijk XV armstoel.

Fig. 854. Feauteuil-Bergère (Musée der Arts decoratifs).

Fig. 847. In Fontainebleau zijn het vooral Fr. Boucher en Vanloo, die in Rococo-stijl Fig. 831. werkten, o. a. de Salie du Conseil. Van Meisonnier is bekend het Maison Brethous te Parijs. Nooit uitgevoerd werd zijn welbewaard gebleven ontwerp voor een gevel van de St. Sulpice, ontworpen in 1726, waarin de gebogen lijn de overheerschende is. Een der werking volste gevels te Parijs is nog die van S. Roch; half-, driekwart- en heele zuilen geven hier een ongezochte aanleiding tot cornissen van de kroonlijst.

■ Te Besancon begon in 1746 Nicole een zeer mooie kerk, de S. Madeleine, waarvan Fig. 828.2. eerstin 1830 de gevel werd voltooid door Painchaux. Ze heeft drie ongeveer even hooge beuken, en, behalve pijlers voor den koepel zijn hier zuilen toegepast.

Op gebied van kerkelijke bouwkunst moeten nog genoemd worden de S. Louis te Versailles, waaraan weer twee hoektorens zijn toegepast en waarvan het front is ingedeeld door vrijstaande zuilen; en de Kathedraal van Nancy, een driebeukige koepelkerk met drie halfronde apsiden, waarvan de bouw door Boffrand na 1708 werd voortgezet.

Boffrand ontwierp te Nancy ook het kasteel Malgrange, dat echter niet werd uitgevoerd. Zeer fraai is zijn Hötel de Montmorency te Parijs, waarvan echter de streng constructieve gevel met de Palladiaansch-Korinthische orde voor de twee verdiepingen hooge middenpartij geheel afwijkt van het decoratieve inwendige, waarin juist alle constructieve princiepen zijn opzij gezet. n

Sluiten