Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S BAROK EN ROCQCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

781

Fig. 860. Middenpartij van het Koninklijk slot te Würzburg (1720—1744).

Het zich spoedig bewust worden van de Duitsche kunstenaars, blijkt uit de fraaie ruimteontwikkeling, die vaak voor de beste uitheemsche niet onder doet. Vooral in Oostenrijk doet zich spoedig en zeer sterk een eigen opvatting gelden van 1700—1750. Onder de regeering van Leopold I vormde dit rijk een tegenwicht voor de steeds zich uitbreidende Fransche sfeer onder Lodewijk XIV. Weenen en Praag waren centra van Duitschen Barok.

Sluiten