Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

782

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

Fig. 861. Andreas Schlüter. Masker van een stervenden krijger aan het Zeughaus te Berlijn.

Fig. 862. Andreas Schlüter. Masker van een stervenden krijger aan het Zeughaus te Berlijn.

En hoewel de hoven in de verschillende steden vast hielden aan de Fransche kunstopvatting, vond de nationale richting ingang van uit Oostenrijk in het aangrenzende Beieren, dan in Saksen en de Rijnprovincies tot ten slotte na München, Stuttgart en Kalsruhe ook Berlijn volgde. Na 1760 heerscht echter tengevolge van den toenemenden zin voor luxe, en het voorbeeld door de regeerende vorstenhuizen gegeven, in geheel Duitschland de Fransche bouwstijl. Dit wil zeggen, uitwendig volgt alles de strengere klassicistische richting, terwijl voor het interieur de Rococo wordt toegepast. Overigens hielden Oostenrijk en TsjechoSlowakye, voor het uitwendige althans, vast aan den Barok.

Geheel in tegenstelling met den rijken, katholieken Barok uit Zuid-Duitschland, bleef de meer nuchtere Barok in Noord-Duitschland. De Nederlandsche Palladiaansche LaatRenaissance bleef hier lang ingang vinden. En ook de na het Edict van Nantes uitgeweken

Sluiten