Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

786

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

Fig. 867. Dom te Salzburg.

II. Pcotestantsche kerken.

De meeste kerken waren oorspronkelijk Katholieke kerken, die veranderd werden door verplaatsing van kansel en altaar. Nieuw gebouwde kerken waren zeer eenvoudig, meestal klein.daar de overdekking moeilijkheden opleverde. De inwendige ruimte was gewoonlijk ongedeeld, en de ton-, spiegel- en kruisgewelven of koepel waren van hout. De in- en uitwendige bouwtrant sluit in de Zuidelijke deelen van Duitschland aan bij den Barok, in Noord-Duitschland bij het Klassicisme. Torens vonden toepassing en, voor zoover noodig, zuilen in plaats pijlers.

De paleisbouw beleefde tijdens den Barok een tijdperk van ongekenden bloei, vooral in steden als Weenen, Praag, Breslau, Brünn, Graz, Innsbrück, München, Passau e. a. Onder protectie van de vele regeerende vorstenhuizen deed de Barok zijn intrede. Maar de bevolking bleef zich tegenover deze bouwwijze, uit Italië geïmporteerd, vreemd voelen.

Sluiten