Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

798

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE. K

: | Fig. 882. Weenen. Paleis Daum (Kinsky) 1709—1713.

bouwkunst. Zijn eerste kerk te Weenen is de Peterskerk (1702—1713) met een grooten. elliptischen koepel. Een paar jaar later bouwde hij in dezelfde plaats de grootste barokke Fig. 881. kerk uit de Germaansche landen, n.1. de St. Karl Borromaus (1716—1737). Het midden van de kerk wordt ingenomen door een groote elliptische koepelruimte, van welke ellips de lange as samenvalt met de hoofdas van het bouwwerk. Twee korte armen vormen een transept, waarnaast vier kleine elliptische kapellen om de centrale ruimte liggen. Boven deze kapellen liggen galerijen. De koorpartij is langgerekt, en eindigt in volgens een boog geplaatste zuilen, waar tusschen door een fraaie perspectievische kijk ontstaat op de erachter liggende sakristie.

Het front is veel breeder dan het erachter gelegen bouwwerk, gangvormig, en eindigt op de hoeken in paviljoens, waaronder een doorrit. De ingang bestaat uit een zes-zuilige Korinthische prostylos, waarnaast, geheel los van de massa, twee klokketorens staan in den

Sluiten