Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

799

Fig. 883. Weenen. Paleis Trautson (1720—1730).

vorm van Trajanuszuilen, die met den erachter liggenden fraaien koepel een merkwaardige origineel artistieke combinatie vormen, evenwel zonder organisch verband.

Sluiten