Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL.. OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

805

12.

geplaatste pijlers, terwijl voor het geheele inwendige de gebogen lijn en het gebogen vlak overheerschen. De gevel is geheel het werk van Kilian.

Kilian Dientzenhofer bouwde in Praag nog verscheiden andere kerken, o. a. de St. Nicolaaskerk (in de oude stad). Van dezen door een grooten achthoekigen koepel overdekten centraalbouw zijn de kapellen elliptisch en de kruisarmen kort. Het groote portaal wordt door lage hoektorens geflankeerd.

De door hem tusschen 1720 en 1728 gebouwde Ursulinenkerk heeft een door Jomsche pilasters ingedeelden gevel, terwijl het tympan wordt gedragen door dito Korinthische. En dan nog de driebeukige, op een bestaand Romaansch grondplan opgetrokken, Thomas kerk, de St. Jacobskerk en de St. Johann Nepomukkerk.

Te Brewno (bij Praag) verrees de

door Christoph Dientzenhofer ontworpen St. Margarethakerk (1715—1719); een geheel uit ellipsen geconstrueerde plattegrond met halfronde apsis vormen den opzet van deze eenbeukige zaalkerk.

Karlsbad. De Mag d a lenaker k (1732 — 1734) is weer van Kilian Dientzenhofer. De koepel is door een kegelvormig dak afgedekt, terwijl in het front twee torens staan.

Van belang zijn nog de basiliekvormige Jesuïtenkerk te Bcünn (1602-1739), en de fraaie, door zijkapellen verruimde Jesuïtenkerk te Olmütz (1692—1728).

Burgerlijke bouwkunst.

Praag. Ook in de profane bouwkunst waren de Italianen werkzaam. Twee bekende paleizen werden hier door hen ontworpen, n.1. het paleis Nostiz (1658—1660), met composita pilasters boven een rustieken onderbouw, en het paleis Czernin, grootsch, lang (144 M.), maar niettemin eentonig. Ook bij dit paleis is de benedenverdieping rustiek, terwijl zware Korinthische driekwart zuilen den drie-en-een-halve verdieging omvattenden bovenbouw indeelen.

Fig. 889. Koninklijk Slot te Würzburg, 1720—1740, door Johann Balthasar Neumann. Laat-Barok.

Sluiten