Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11.»..6.^.?^.»0^0 DUITSCHL- OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

811

de meeste door Italianen gebouwde kerken werd voor het grondplan dat van II Gesü gevolgd. ZuccaÜ ontwierp den gevel, waaraan de beide torens met zware voluten bovenaan, opvallen. De middengevelpartij is het aandeel in het werk van Cuvilliés.

De Drievuldigheidskerk (1711-1718) met den Borrominesk-barokken gevel, is eveneens een Italiaansche schepping van Giovanni Antonio Viscardi.

Tusschen 1733 en 1746 lieten de gebroeders Kosmas Damian en Aegid Quirin Asam de schilderachtige St. Johann-Nepomuk kerk bouwen, geheel voor eigen rekening. Fig 868

Ottobearen, (bij Memmingen). Uitwendig niet prettig aandoend maar inwendig een der rijkste en fraaiste Beiersche kerken is de Benediktijner kerk (1737-1766) door Johann Michael Fischer (f 1766) Het plan, dat reeds minder barok is en een streven in de richting van het klassicisme vertoont, is afkomstig van Domenicus Zimmermann. Aan de versiering van het inwendige werkten mede als beeldhouwers J M Feichtmayr en J. Ch. von Riedlingen en de schilders Jacob en Frans Anton Zeidler '

Furstenfeld (bij München) bezit in de kloosterkerk (1718-1736) door Viscardi gebouwd, een barok monument. De decoratieve werken eraan zijn van de bovengenoemde gebroeders Asam

Belangrijk zijn ook nog de kloosterkerk te Banz (ten Zuiden van Koburg) door Johann en Christoph Dientzenhofer; de Drievuldigheidskerk te Waldsassen,, door Johann Dientzenhofer gebouwd tusschen 1685- Fig. 897 7 1689. en Staand uit een klaverbladvormig gerangschikt grondplan van drie apsiden, gekroond door een spits middentorentje; en de kerk te Irsee (in Algau).

Würzburg. Volgens het grondplan van II Gesü werd hier door Antonio Petrini (f 1701) de Stichtskerk Haug (1670-1691) gebouwd. Hoewel zwaar barok is het geheel toch eenvoudig, met twee fronttorens, een groot transept en een grootschen koepel. Petrini was ook ontwerper van den toren van de Universiteitskerk. een der fraaiste Duitsche torens, opnieuw opgetrokken op een reeds bestaanden onderbouw

De Nieuwe Munsterkerk werd in 1707 door Valentino Pezzani (f 1719) begonnen; het is een koepelkerk met sterk gebogen gevel. Van Joseph Greising is de St. Peterskerk (1717-1720). Te Würzburc ontwierp Neumann ook de Bedevaartskerk op den St. Nicolaasberg, die werd opgevat als een ronden koepel centraalbouw. verbreed door drie elliptische apsiden en een voorhal. In het front staan twee torens

Van hem is ook de bijzonder fraaie Schönbornkapel afkomstig (1721-1736) aan den Fig. 886.

i««7 VZaT^' r kl°°Ster te EbmCh (tUSSCheD Wür2burg en Bamberg) werd van Fig. 895. 1Ó87-1698 door Leonard Dientzenhofer aangelegd over een uitgebreid oppervlak, en voltooid door Neumann.

I Fi9' ^ J" Bnb? t * S,;Martinskerk (1686-1720) een type van Italiaanschen Barok. Toegeschreven aan Georg D.entzenhofer en Petrini, heeft deze kruiskerk met koepel geen torens. Het Priesterseminarium en het tvatnannahospitaal zijn nog werken van Neumann.

BURGERLIJKE BOUWKUNST.

Het slot te Schleiszheim (bij München) is het ontwerp van den Italiaan Zuccali. Met het langgerekte gebouw zijn, door middel van lage galerijen, twee paviljoens verbonden, zoodat het geheele complex 330 M. lang is geworden. De inwendige pleisterwerken zijn van Fig 898 den Duitschen decorateur Josef Effner (f 1745). Eveneens bij München ligt het fraaie slot Ntjmphenburg. in 1663 door Agostino Barelli begonnen, en later door Viscardi en

Sluiten