Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|| BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL.. OOSTENR.. ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

813

Effner voltooid. Het decoratieve werk is van den meergenoemden gebroeders Asam. In het park van dit beroemde slot zijn nog eenige kleine paleisjes gebouwd, o. a. de Amaliënburg, door Francois Cuvilliés, hetwelk een der fraaiste Duitsche Rococomonumenten is geworden zij 't ook gebouwd door een Franschman van origine; de door Effner ontworpen Pagodenburg (1716) en de Ba-

denburg (1718).

In München werd de Koninklijke residentie, die in 1729 was verbrand, door Effner en Cuvilliés herbouwd, met medewerking van Johann Gunershainer (f 1763).

Cuvilliés bouwde er verder het Residentietheater (1751 — 1753) en enkele paleizen, waaronder het paleis Porcia, het

Fig. 896. Detail van het trappenhuis in het slot Brühl am Rhein, 1748.

Sluiten