Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

814

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOW^TO

paleis Eichthal en de vroegere Academie.

Een zeer fraai voornaam patriciërshuis is het Prey- Fig. 856. singsche paleis (1740— 1750) door Josef Effner. Het is een Laat-Barok monument, vier verdiepingen hoog, met fraaie vensters Fig. 857. en pilasters aan de midden risaliet.

Bamberg. De Nieuwe Bisschop sresidentie (1695—1703) van Leonard Dientzenhofer is niet zeer geslaagd, eentonig en droog van opvatting. Gelukkiger was johann Dientzenhofer met zijn h ui s van den Archivaris Boettinger enhet Concordiahuis. Fig. 879, 11

Het slot Weiszenstein te Pommersfelden (bij Bamberg) (1711 — 1718) van Johann Dientzenhofer is een gelukkige combinatie van Fransche, Italiaansche en Duitsche Barok. Het eenvoudige uiterlijk wordt slechts door de middenrisaliet geaccentueerd, maar bijzonder fraai is het over

drie verdiepingen doorloopende trappenhuis. Geheel zuiver Italiaansch, zonder eenige verwantschap met Rococo, met streng klassicistischen gevel is het door Carlo Bibiena ontworpen Operagebouw te Baqretith (1744-1748).

WüTzbutg. In 1720begon Fig. 860. Johann Balthasar Neumann (1687—1753), oor¬

spronkelijk artillerie officier, met den bouw van de Residentie, die, wat het uitwendige betreft in 1744, wat het inwendige betreft in 1775 eerst werd voltooid. Het bouwwerk is aangelegd in |—1 vorm, ter lengte van 167 M.. zoodanig, dat de beide vleugels ieder Fig. 863.

'.éi

Fia. 897.

Il, Kloosterkerk te Wiblingen. 6. Jakobskerk te Innsbrück. If2. Vrouwekerk te Dresden. 7. Drievuldigheidskapel te Wald

; 3. Kerk te Vierzehnheiligen. sassen. f4 en 5. Ontwerpen van Protestansche kerken door C. L. Sturm.

Sluiten