Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

816

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR.. ZWITSERL. EN TS)ECHO-SLOWAKYE. ^

Fig. 899.

Koorstoel uit de Kloosterkerk te Zwiefalten, door Joseph Christian (1745).

een vierkanten binnenhof omsluiten. Samen omvatten de vleugels den eerehof.

De gevel aan de parkzijde is verdeeld in een middenpartij, vleugels en twee hoekrisalieten, alle van twee hoofd- en twee tusschenverdiepingen.

Aan den hofgevel zijn zeer strenge elementen verwerkt, n.1. aan de benedenverdieping, die ingedeeld is door Toskaansche drievierde zuilen en door pilasters, afgesloten door een triglyphenfries. Zelfs de middenrisaliet ver- Fig. 889. toont eerst boven het balkon barokke details, als b.v. het gebogen tympan. Op de eerste verdieping ligt langs den gevel een rij prachtige zalen, tengevolge van den langen duur van den : bouw overgaand van Barok in Rococo, ! in welken laatsten stijl Neumann in 't | bijzonder uitmuntte. : Boven de Toskaansche zuilen en : pilasters van den benedengevel volgt i de indeeling door Korinthische pilas1 ters. Aan den parkgevel zijn alleen

zuilen en pilasters toegepast aan middenrisaliet en de hoekrisalieten.

Ook het buitengewone trappenhuis naast de voorhal, waarvan het spiegelgewelf door den Italiaan Tiepolo is beschilderd, is prachtig Barok. In 1731 wordt Lucas von Hildebrandt ontboden, die echter maar weinig in de plannen van Neumann verandert. Van dezen bouwmeester zijn de ovaal gebogen middenrisalieten aan den buitenkant van de zijvleugels afkomstig.

Te W├╝rzburg moet nog genoemd worden het R├╝ckermaingebouw (1715-1722) door Jozef Greising, Fig. 859. in vroeg-Duitsche Barokvormen. En het Haus zum F al ken, met een rijk georneerden pleistergevel. Fig. 894. Het door Neumann gebouwde slot te Wecneck (bij Schweinfurt) werd tusschen 1806 en 1814 geheel gewijzigd.

In de St. Aegidiuskerk te Neurenberg (1711-1718) door Johann Trost zijn de eerste Rococovormen in Duitschland te constateeren.

Sluiten