Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 905. Benedenverdieping van het slot Benrath.

* ,,.mA.ROK EN ROCOCOIN D^TSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

823

1701 —1711, van Paul du Ry, en de j"

schilderijengalerij, van den eerst- S

genoemden Du Ry, die bij uitstek j

nuchter klassicistisch is opgevat. •

Fig. 904. In Hamburg treft men uit dezen tijd S

menig woonhuis aan, geheel gebaseerd ;

op de gelijktijdige Nederlandsche bouw- 5

kunst. ;

SAXEN.

Kerkelijke bouwkunst.

Dresden. Georg Bahr ;

(1666— 1738) is de schepper van !

Fig. 887. de belangrijke Vrouwekerk j

(1726—1743), de beste protes- {••'

tantsche kerk uit het Barok- :

tijdvak in Duitschland. Boven l—

de ronde, centrale koepelruimte verheft zich de koepel met lantaarn, rustend op acht pijlers. Fig. 897.2 De ruimte wordt vergroot door 4 evengroote armen, -f geplaatst. Op de hoeken staan vier traphuizen, die den buitenomtrek voltooien in den vorm van een vierkant met afgeschuinde hoeken, waarbuiten alleen de koornis uitsteekt. Boven deze traphuizen, die toegang geven naar de 7-voudig boven elkaar liggende galerijen, verheffen zich hoektorentjes. Opgetrokken in roode natuursteen, is deze kerk fraai van silhouet.

De Hofkerk (1738-1751) door Gaëtano Chiaveri (1689-1770) kreeg boven den Fig. 890. ingang een hoogen toren. Het langwerpige schip is halfrond afgesloten, en overdekt door een tongewelf.

De in 1897 verbrande en door de architecten Schilling en Grabner verbeterd herbouwde Kruiskerk (1764-1792) is het werk van Joh. Georg Schmidt (1707-1774), later voltooid door Exner en Eigenwillig. Het grondplan is vierkant. De smalle zijbeuken loopen om het koor heen. Aan weerszijden van den toren in het front liggen de trappen naar de galerijen. Dezelfde bouwmeester Schmidt is de architect van de Annakerk (1765-1769). en van de Pfarrkerk (1745-1748) te Groszenhain. die een T-vormig grondplan heeft.

Burgerlijke bouwkunst.

Alweer in n-vorm, werd door Johann Georg Starke (f 1695) het palcis im Groszen Garten (1679-1693) te Dresden gebouwd, dat Italiaansche invloeden vertoont. In den middenbouw ligt de groote zaal Ook Johann Friedrich Karger (1650-1726) is aan dit paleis werkzaam.

Deze laatste is tevens medewerker aan het door den begaafden Matthaeus Daniël Poppelmann (1663-1736) ontworpen paleis Taschenberg. waarvan de gevel een middenrisaliet vertoont met rijke vensterversiering.

Tot een der fraaiste barokke gebouwen uit dit tijdperk behoort ongetwijfeld de Zwinger Fig. 870. (1711-1722) door Poppelman. De gebouwen zijn aangelegd om een bijna vierkant plein

Sluiten