Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü.....Ü«ROK EN ROCOCOIN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

825

Fig. 907. Nieuwe paleis bij Potsdam, door J. G. Büring. (Naar Hirfh).

Te Tvebnitz, Leubas en Heinrichaa munten de kloosterkerken niet uit door architectonische waarde, maar wel door pracht en rijkdom. Evenals de respectievelijk in 1709 en 1711 voltooide Genade kerken te Hirschberg en te Landeshut, beide centraalbouwen met koepels.

Meer eenvoudig is de kruisvormige Vredeskerk te Schweidnitz (1657-1658), vakwerkbouw met inwendig rondom galerijen.

BRANDENBURG.

Berlijn. Het is hier een Nederlander, Johann Arnold Nering (f 1695), die de klassicistische Parochiaalkerk ontwerpt, die tusschen 1655 en 1707 werd uitgevoerd door Martin Grünberg (1655-1707), terwijl Philipp von Gerlach (1679-1748) den toren boven den ingang bouwde. Het grondplan is vierkant, met een zijde van 18 M., waaraan, in kruisvorm, vier veelhoekige apsiden aansluiten, door steunbeeren versterkt. In de vensters is nog traceerwerk aangebracht.

De door Martin Grünberg tusschen 1701 en 1708 gebouwde, in 1881 hernieuwde Duitsche kerk op het Gendarmeplein, is klassicistisch evenals de door Cayart gebouwde Fransche kerk (1701-1705), de door Kemmeter gebouwde Synagoge (1702-1714), de Boheemsche kerk (1735-1737) van Dietrich en de Hedwigkerk (1747), die op het Pantheon te Rome gelijkt.

TePofsdam werd door Georg Wenceslans Knobelsdorf (1699-1753) de op het Pantheon te Parijs gehjkende Fransche kerk (1751-1752) volgens elliptisch grondplan aangelegd en voorzien van Dorische tempelfront portiek.

Burgerlijke bouwkunst.

Door Nederlanders werd te Berlijn het slot Oranienburg gebouwd; ontwerper was Joh. Georg Memhardt (f 1687), terwijl bovengenoemde J. A. Nering het voltooit. Zonder versieringen is het gebouw

Sluiten