Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

826

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE. S

Fig. 908.

(Na

Popp).

slechts voor de beide bovenste verdiepen van groote Korinthische pilasters voorzien. Eveneens eenvoudig van opvatting is het door Nering en MichaelMatthiasSmids (1626— 1692) gebouwde Keurvorstelijk slot.

Aan Nering wordt ook toegeschreven het Zeughaus; hij heeft er slechts kort aan gewerkt, en werd als architect door Martin Grünberg opgevolgd, terwijl de hoofdgevel van de Bodt is. Waarschijnlijk is het geheele ontwerp van Blondel. Om een vierkanten hof van 39 M. zijde is het bouwwerk vierkant, met een zijde van 90 M. opgetrokken.

Park van het slot te Potsdam.

• Als beeldhouwer was de be¬

roemde Andreas Schlüter (1664-1714) er aan werkzaam. Van hem zijn onder anderen Fig.861,862. de stervende krijgers aan de hofgevels. Schlüter, Hamburger van geboorte, was oorspronkelijk hof-beeldhouwer, later bouwmeester. Zijn Munttoren, die in 1706 moest worden afgebroken, had zijn vertrek naar Rusland tengevolge, waar hij voor Peter den Grooten werkt, en in 1714 sterft, zonder dat in St. Petersburg werken van hem met zekerheid zijn bewaard gebleven. Als beeldhouwer maakte hij nog de beroemde kansel in de Mariakerk te Berlijn.

Fig. 902. Schlüter werkt van 1698-1706 aan het Koninklijk paleis. In de drie vleugels om den middensten hof toont hij zich op zijn best; iets klassiek in opvatting, is ook het inwendige zeer fraai. Tot zijn beste werk behoort de hoofdtrap.

De Opera te Berlijn werd van 1741-1743 door Knobeldsdorf voltooid, met een gevel als een tempelfront met porticus van zes Korinthische zuilen. Het paleis van Prins Hendrik, nu Universiteitsgebouw (17751780) met zijn gebogen gevel kan beschouwd worden als een laatste uiting van Barok in Duitschland, en is het ontwerp van Georg Christian Hugers.

Charlottenburg. Het slot, in 1695 door Nering begonnen, werd na 1701 door Johann Friedrich von Eosander, Freiherr van Goethe (1670-1729) in streng klassicistische architectuur verder gebouwd. Zijn aandeel is beperkt tot de beide vleugels en den hoogen Fig. 901. koepeltoren. Wat von Eosander te Berlijn aan het koninklijk paleis bouwt staat verre achter bij Schlüters werk, al bleef zijn werk in Schlüters trant. Te Charlottenburg wordt het

Sluiten