Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

829

beeld kan dienen de nu in de St. Goedelakerk te Brussel geplaatste Leuvensche kansel. Fig. 916.

De hooge, slanke toren is geplaatst achter het koor in de as van het gebouw. Als voorbeeld is te nemen de prachtige toren van de Jezuïtenkerk te Antwerpen. Fig. 911.2.

Soms komt ook de neiging naar centraalbouw tot uiting, b.v. in de St. Pieterskerk te Gent, door Jan van Xanten, welk bouwwerk wijst op een in de leer gaan van den bouwmeester bij de school van Raffaël te Rome. De gevel houdt goed verband met de inwendige driedeelige distributie van de ruimte; de beide zijbeuken sluiten meestal met voluten tegen den dooreen tympan gekroonden hoogeren middengevel, die gewoonlijk twee soms driedeeJig is. De Fig. 911. 6. vertikaleindeeling komt, door achtereenvolgens voor de verschillende verdiepingen geplaatste Dorische, Jonische en Korinthische pilasters of zuilen, al of niet gekoppeld, tot stand. Nissen met beelden, vensters met tympans en barokke omlijstingen, obelisken en cornissende lijsten Fig. 911. 1. voltooien het geheel.

Sluiten