Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

832

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

Fig. 913. Diest. Begijnehofpoortje, 1673. ;

Francois Aguillon en Pierre Huyssens j

gebouwd naar het ontwerp van Rubens. !

De drie beuken van den zuilenbasiliek •

eindigen in drie apsiden, terwijl een :

dwarsbeuk ontbreekt. Achter de kerk, in :

de as van het gebouw, staat de toren, j

Fig. 911.2. twee vierkante verdiepingen, met opeen- :

volgend Dorische en Tonische zuilen, j

hoog, waarboven achter een balustradede |

opengewerkte ronde koepel met lantaarn ;

verrijst. Deze toren geldt als een der !

fraaiste van België. i

eigen topgevel, terwijl de twee verdiepingen hooge middengevel eveneens door eenhoogen bekronenden top is versierd. Jonische pilasters in groepen scheiden den ingang van de zijbeuken, wier gevels door een enkel venster zijn onderbroken. Boven komt de indeeling door Korinthische zuilen tot stand. Zeer ge-

: lukkig onderbreekt de ingangsbekroning de

• horizontale lijn.

| De gildehuizen aan de Grand' Place zijn, Fig. 910.

: evenals het V1 a a m s c h e h u i s, bijna alle van

| den architect G. de Bmyn, en dateeren van

{ na 1795.

j Antwerpen. De Jezuïtenkerk (1614--

| 1621) werd door de Jezuïtenmonniken Pierre Fig. 911.1.

Fig. 914. De Begijnenkerk te Brussel.

Sluiten