Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

833

Van den driedeeligen gevel is de i middenste drie verdiepingen hoog i en gekroond door een tympan; tegen j dezen gevel sluiten door middel van | voluten de twee verdiepingen hooge ! zijbeukgevels. Naast de zijbeuk- j gevels, iets terugspringend, ver- • rijzen twee trappenhuizen, eindigend i in achthoekige open koepels. Nissen j en vensters, Dorische, Tonische en | Korinthische pilasters en zuilen, : deelen het geheel op rijke wijze in. |

Het inwendige van deze kerk • werd in 1718 gedeeltelijk door : brand verwoest, waarna het oor- ! spronkelijke marmer door een min- • der kostbaar materiaal werd ver- £ vangen.

Het Koninklijk paleis, ge- : heel in grijze Bentheimer steen : opgetrokken, werd in 1745 voor j den rijken burger van Susteren : gebouwd. Van het eens zoo zeer :• geroemde Rubenshuis bleef {

slechts een tuinhuisje in den oor- *•••••••«••••••••»•••••••••••••••••••••••.................................:

spronkelijken toestand bewaard. Overigens vindt men ook in Antwerpen nog een aantal gildehuizen.

Te Genr werd de abdijkerk St. Pi et er, oorspronkelijk Romaansch, in 1629 door Jan van Xanten (Giovanni Vasanzio) verbouwd. De driebeukige kerk werd in 't midden in een centraal deel, Grieksch-kruisvormig, gewijzigd, en kreeg een hoofd- en vier nevenkoepels. De gevel werd opgetrokken geheel in Italiaanschen geest, aansluitend bij dien van II Gesü.

Ook Gent heeft nog gildehuizen in Barokstijl.

Barokke Jezuïtenkerken bezitten dan Brugge, IJperen, Luik en Namen (de St. Lupus- Fig.911. 3. kerk (1621 — 1623). Uit IJperen is het Neptunuspoortje, uit 1714, vermeldenswaard.

De Nötre-Dame d'Hanswijk te Mechelen, van 1663—1678 door Faidherbe ge- Fig.911.4. bouwd, herinnert in plattegrond iets aan de St. Gereonskerk te Keulen. De ronde koepelbouw is door een driebeukig schip naar voren en naar achteren verlengd, zóó, dat het schip

Fig. 915. Kerk St. Michel te Leuven.

Sluiten