Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

834

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

Fig. 916. Preekstoel in de St. Goedelakerk te Brussel.

in 3 apsiden eindigt, en de zijbeuken doorloopen om de centrale ruimte heen. Ook de abdijkerk te Averbode lez Diest (1664—1670) is van Faid'herbe, die te

/",>,<„„„ Ao. (raait* St lvTirhaëls- Fia

1 1_ /1£Cl"\ k^..,.,f nn\r Fin

r^fcl.*. Ki.yj^v~ ,

weer een driebeukige kruiskerk met koepel, tongewelf op Jonische zuilen, en een koorgedeelte, dat in 3 apsiden eindigt. De door

T .1 V :-.L: 1

joniscne en i\ormimai_uc ytippelde zuilen en pilasters ingedeelde gevel bestaat uit twee verdiepingen met ornamentalen top, wat de middenpartij betreft, en uit een verdieping voor de vleugels.

Ten slotte zij genoemd de Nötre Dame te Montaigu, gebouwd door Wenceslaw Coefcergec (1560—1630) in klassicistisch barokke opvatting, en waarvan de

details aansluiten bij Sta Maria della Salute te Venetië. Ook hier staat de toren weer naast het koor.

NEDERLAND.

|L Het tijdperk van den Barok vangt in Nederland aan in 1650. Evenals in België zijn de eerste uitingen van dit streven reeds veel vroeger te constateeren, maar in 1650 heeft de Renaissance afgedaan.

Het Barok tijdvak omvat dat van Nederlands glorie, doch ook van het verval. Groote mannen als Rembrandt (f 1669), Frans Hals (f 1666), Jacob van Campen (f 1657), Jan de Wit, de Ruyter en Tromp drukken hun stempel op deze tweede helft van de 17e eeuw. Frankrijk, door het streven van Lodewijk XIV naar wereldheerschappij, was de groote vijand van deze landen, en toch mochten de Fransche stijlen zich spoedig in ons land verheugen in een

Sluiten