Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

836

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

Fig. 919. Tribunaal te Hoorn.

IA\VsNSSNS?

Fig. 920. Huis in de Oude Ebbingestraat te Groningen.

n^rentpnen wordt de oovattina van de bouwmeesters steeds meer gedrongen in klassi-

Fig.932. cistische richting, die zich reeds uitte aan de Marekerk te Leiden (1648 voltooid) en de Lakenhal in dezelfde plaats (1639), en die ten slotte overheerschend wordt na den bouw van Fig. 921.a. het stadhuis te Amsterdam door Jacob van Campen (1655 voltooid).

Voor de tweede helft van de 17e eeuw is de bouwtrant van Vingboons toonaangevend, terwijl die van Daniël Stalpaert karakteristiek is voor het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Dan, onder invloed van de refugiés, als Daniël Marot, Jean de Bodt en G. M. Oppenordt, ontwikkelt de Lodewijk XIV-stijl zich zoodanig, dat deze stijl vanaf 1750 de heerschende is, en tot uiting komt in de fraaie interieurs, en dan vooral in de trappenhuizen, die van de 18e eeuwsche kunst het voornaamste deel van de compositie vormen. Gebeeldhouwd door Fransche beeldhouwers, naar ontwerpen van Fransche meesters behoeven Fig. 945. onze Nederlandsche interieurs met de schoorsteenen en betimmeringen niet onder te doen Fig.947,948. voor de gelijktijdige Fransche.

Sluiten