Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

839

middenpartij, basementen en kapiFig. 924. teelen van de pilasters, en festoenen boven de vensters steken bij de donker gekleurde baksteen helder af. De rijk gebeeldhouwde kroon•lg.950,941. lijst echter is dikwijls van hout, wit of geel geschilderd. De gevel zelf, alsmede de pilasters, indien de Palladiaansche orde is toegepast, wat zeer dikwijls het geval is, is geheel van baksteen.

De tuinen volgen den z.g. Hollandschen stijl, gelijkend op dien van den Franschman le Nötre, maar vlakker, wat in verband staat met het weinig geaccidenteerde

Fig. 925. Stoep van een huis op het St. Janskerkhof te Utrecht, 1723.

Fig. 924. Huis te Utrecht, St. Janskerkhof, 1648.

terrein. Bloemperken en gazons met palmranden volgen de belijning van een Lodewijk XlV-ornament (kasteel Amerongen, 1674, en Middachten, 1697), evenwel zonder hooge boomgroepen en waterpartijen, maar opgeluisterd door meesterlijk uitgevoerde natuursteenen fonteinen, beelden, tuinvazen, zonnewijzers en verder tuinhuisjes en rozenbogen.

De interieurs van de groote koopmanshuizen en buitenplaatsen in de nabijheid van de groote handelssteden werden uit ruime middelen betaald en zijn dan ook vorstelijk in hun pronkerigen stijl.

De zolderingen zijn niet meer ingedeeld door moerbinten en kinderbalken, maar van pleisterwerk gemaakt, al of niet beschilderd. De lijsten zijn van stevig reliëf, evenals de ornamentale en figuralerand en hoekvullingen, terwijl het middenveld meestal figuraal beschilderd wordt, en door middel vaneen diepen gebogen hollijst, z.g. koof, over-

Sluiten