Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

841

OVERZICHT DER MONUMENTEN. f

RAADHUIZEN. 3. Als het best geslaagde Nederlandsche bouwwerk 921.a, geldt het stadhuis te Amsterdam (1641 — 1655), het meesterwerk van Jacob van Campen. De afmetingen van het rechthoekige grondplan zijn 80 X63 M., terwijl de hoogte, de koepel medegerekend, 52 M. bedraagt. Op de lage benedenverdieping rusten twee hooge verdiepingen, ieder met een tusschenverdieping;

Fig. 928. Huis ten Bosch te 's-Gravenhage.

in horizontalen zin is dus het bouwwerk in 5 verdiepingen verdeeld. Van de drie-en-twintig even breede, gelijkvormige travéeën omvat de middenpartij er 7, en ieder der hoekpaviljoens er 3, terwijl boven de vensters, afwisselend, bloem- of vruchtfestoenen zijn aangebracht. De pilasters tusschen de vensters, die telkens een verdieping met tusschenverdieping omvatten, zijn boven van Korinthische, beneven van composita-kapiteelen voorzien. Een hoofdingang

ontbreekt.

Het massale bouwwerk, is om twee binnen- Fig. 921. c

plaatsen opgetrokken, in groote blokken natuursteen. Boven de hoekpaviljoens staan groepen adelaars, als dragers van de keizerskroon, terwijl de fraaie schoorsteenen met na- Fig. 923. tuursteenen bloemenguirlandenzijn omhangen. De frontons boven vóór- en achtertravée zijn gevuld met beeldhouwwerk van Arthur Quellinus. In het voorste fronton worden voorgesteld de stedemaagd, omgeven door najaden Fig. 922. en tritons, terwijl het achterste tympan de symbolische voorstelling bevat van handel, met IJ en Amstel en de 5 werelddeelen. Metalen beelden, voorstellend de vrede, de voorzichtigheid en de gerechtigheid staan

Fig. 929. Huis ten Bosch.

Sluiten