Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

842

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

i Fig. 930. Kerk te 'sGraveland. :

Fig. 932. De Marekerk te Leiden.

Fig. 931. Waag te Leiden.

boven en naast het voorste tympan, terwijl het achterste is bekroond door een atlasfiguur en geflankeerd door de waakzaamheid en de gematigdheid.

Nog valt uitwendig op fraaie wijze de inwendige distributie van de trappenhuizen te bespeuren. De vierschaar, de burgemeesterskamer en de burgerzaal vormen inwendig de belangrijkste vertrekken.

De koepeltoren werd, niet door van Campen, in Fig. 921' 1665 voltooid en gekroond door het koggeschip als windvaan. Het balkon aan den voorgevel dateert uit de 19e eeuw. Onder de latere bouwmeesters van het stadhuis moet nog Daniël Stalpaert (geboren 1615 te Amsterdam) worden genoemd.

Het stadhuis te Enkhuizen (1686-1688) werd Fig. 942' door den te Amsterdam geboren bouwmeester Steven Vennecool gebouwd. Opgetrokken in baksteen, kreeg het raadhuis een monumentalen natuursteenen

Sluiten