Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND

843

Fig. 933. Delftsche Poort te Rotterdam.

Fig. 934. Poortje van de Zuiderkerk te Amsterdam. De Keyser, 1625.

gevel, waarin de middenpartij drie en de vleugels twee vensters breed zijn. Boven den ingang ligt voor het groote middenvenster, dat weer Fig. 946. door twee rondboogvensters is geflankeerd, een fraai balkon. Boven het middenvenster ligt een rondvenster, terwijl ten slotte de middenpartij door een attiek met beelden

en vazen wordt gekroond. Boven het midden van het gebouw, dat rusticahoeken heeft, verrijst boven het hooge dak een slank koepeltorentje.

Het stadhuis te Weesp werd van 1772-1776 door /. O. Husly voltooid. Ook hier ligt een balcon boven het middenste van de drie ingangen van de middenpartij, en is eveneens in de hoofdas een rond boogvenster aangebracht. Behalve echter de Dorische en Jonische pilasters der beide verdiepingen, is de voorspringende middenpartij, waar boven een tympan, geheel gelijk aan de beide vleugels. Boven het geheel verrijst nog een fraai slank torentje.

Te Maastricht is het stadhuis (1650-1664) een schepping van PieterPost. Het is een Fig. 937. der fraaiste Vroeg-Barokke monumenten uit het zuiden van ons land. Achter een hoogen Fig. 936. bordestrap, die toegang geeft tot de twee verdiepingen hooge vestibule, ligt de toegang. Fig. 943. De natuursteenen drie verdiepingen hooge gevel, wordt door Dorische en Korinthische

Sluiten