Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

844

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

pilasters ingedeeld, terwijl de, evenals de * vleugels, drie vensters breede middenpartij door een balcon op bogen en een top met tympan wordt verrijkt. Een slanke toren verrijst boven het midden.

Vermeldenswaard zijn nog de stadhuizen te Zutfen (1728), te Deventer, waaraan Vingboons en Jacob Romans werken (1694), te Leeuwarden (gedeeltelijk, 1760, doorP. de Swart) en te Sneek{ 1760).

KERKBOUW. 4. Te Amsterdam werd de Nieuwe Luthersche kerk (1668) door Adriaan Dorsman (f 1682) gebouwd. Om het ronde Fig. 940. grondplan is nog een halve cirkel gepro-

Fig. 935. Huis met de beelden te Vlissingen. !

Fig. 936 en 937. Stadhuis te Maastricht, met plattegrond.

Sluiten