Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j XXXV. BAROK EN ROCOCO IN RUSLAND EN POLEN. :

N 1703 STICHTTE PETER DE GROOTE DE HOOFDSTAD PETROGRAD, DAT voor Oost-Europa het centrum van beschaving en kunst zou worden. Het waren voornamelijk buitenlanders, die als bouwmeesters optraden, zoodat de bouwwerken, al naar ze door Italianen, Franschen of Duitschers waren ontworpen, een naar den landaard der architecten'verschillend karakter verkregen; alleen niet het inheemsche karakter.

Een der eerste Italianen, die te Petrograd werkzaam waren, was Domenico Trezzini (f 1734). Van hem is het strenge, door fraaie verhoudingen uitmuntende Universiteitsgebouw. DeFranschman Leblond(f 1719)kwamin 1716, Andreas Schlüter (f 1714)in 1713 naar de Russische hoofdstad. Hun verblijf aldaar duurde echter te kort, dan dat ze een werkzaam aandeel konden nemen in de architectuur. Van den laatste is zelfs met zekerheid in Rusland niets bekend.

In Petrograd is zeer weinig natuursteen toegepast. Algemeen werden de muren gepleisterd, evenals de ornamentatie der gevels van pleisterwerk werd vervaardigd, dat bovendien nog gekleurd werd. In 't bijzonder was de Palladiaansche stijl gewild.

De Italiaan Bartolomeo Rastrelli (1700—1771) bouwt het slot Peterhof, Palladiaansch van de Jonische orde. Het slot Tsarskoje Selo, voltooid in 1756, is zeer uitgebreid. Rechthoekig op het hoofdfront zijn twee vleugels gebouwd, waaraan in halven-cirkelvorm de lagere dienstgebouwen sluiten.

j""'"•V*""*1""M1'•"'1V■ * Het door denzelfden gebouwde

Paleis Stroganoff (1751 — 1754) is beneden en op de hoeken rustiek. Op de benedenverdieping volgt de hoofdverdieping met Palladiaansch-Korinthische zuilen, die voor de middenpartij, bekroond door een gebogen tympan, gekoppeld zijn. De middenpartij verschilt ook nog van de vleugels, doordat de vensters van de lage zolderverdieping rond zijn.

Ook zijn Winterpaleis heeft hoek- en middenrisalieten; de halfzuilen van de groote orde der vleugels zijn aan de middenpartij gekoppeld. Het geheel wordt

Fig. 951. De Sergieffkloosterkerk te Petrograd (1756—1758).

Sluiten