Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

864

HET NEO-KLASSICISME.

Is de gevel ingedeeld door pilasters, dan zijn deze paneelvormig versierd. De boog is halfcirkelvormig, al of niet met een sluitsteen verrijkt, zelden segment- of korf boogvormig, terwijl de archivolt zwak geprofileerd is en dikwijls met een blad-guirlande omhangen.

Gewoonlijk zijn echter de vensters rechthoekig omlijst door lisenen met consoles als dragend- en een bekronende lijst als dekkend element. De console is rechtlijnig, vlak ovaal- of meander-voluutvormig, verticaal gerekt en voorzien van drie, ongelijk groote guttae. De vensteromlijsting wordt echter steeds soberder; de geoorde geprofileerde lijst wordt eindelijk zelfs vervangen door een geoorde platte band.

De ook voorkomende cirkelronde of ovale vensters zijn steeds gevuld door straalsgewijs aangebrachte roeden en dikwijls door een bladguirlande omhangen.

Onder de vensters draagt het paneel, alweer vlak of versierd met draperie of guirlande, en vaak van ooren en voetjes, waaraan guttae, voorzien, een hangend karakter.

De kroonlijst springt weinig voor en is rechtlijnig, vlak behandeld, met als

eenige versiering eenvouaige, ver uil elkaar geplaatste consoles. Boven de

kroonlijst blijft bij rijkere gevels de ballustrade gehandhaafd met gedraaide, vierkante of 8-hoekige ballusters, in karakteristieke orneering. Vaak worden de ballusters vervangen door gevlochten, met akanthusbladen versierde steenen bandvlechtingen.

Het d ak ten slotte is laag en vlak, hoewel ook nog gebruik gemaakt wordt van het barokke gebogen dakvlak. HET INWENDIGE.

Het muurvlak is ingedeeld door vertikale en horizontale paneelen. die door smalle lijsten met klassieke versieringsmotieven als blad-, parel- en eierlijsten zijn afgezet, welke lijsten zeer vaak door rozetten gevulde inspringende hoeken hebben. De paneelvullingen bestaan uit fijne ornamenten, gerangschikt langs de zijden, of beneden en boven uitgroeiend, een deel van het paneel onversierd latend. Komt bij de paneelen de gebogen omlijsting voor, dan is deze cirkelvormig of, vaker nog, ovaal; het geheele paneel wordt dan veelal voorgesteld als opgehangen aan geplisseerde linten.

De deuren zijn eveneens meest rechthoekig, omlijst door breede geprofileerde lijsten, die ook weer vaak van ooren zijn voorzien ; de inspringende hoeken van de rechthoekige deurpaneelen worden dan door bladrozetten

Sluiten