Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEO-KLASSICISME.

869

een breedte van 82 M., terwijl de hoogte van den lantaarn 83 M. bedraagt. Van het Grieksche kruis zijn de armen door vlakke koepels overdekt, en is voor één der armen een grootsche Korinthische voorhal aangebracht. Deze kerk is een der belangrijkste der na de middeleeuwen gebouwde godshuizen, en niettegenstaande de buitenmuren geen andere versiering bezitten dan het fries, fraai van verhoudingen.

De Madeleine kerk werd in 1764 begonnen door Constant d'Ivry (1698—1777); Guillaume Martin Couture (1732—1799) zette den bouw voort, er twee traveeën bijvoegende, waarna, tijdens de revolutie, de bouw werd stopgezet en afgebroken. Voor den nieuwbouw werd door Napoleon een prijsvraag uitgeschreven; B eaurn o n t, die bekroond werd, was evenwel niet de uitvoerder. Napoleon droeg n.1. aan den tweeden prijswinnaar Barthelemy Vignon (1762—1828) de uitvoering van zijn ontwerp, een

Korinthischen dipterostempel, op. Onder benutting van de bestaande fundamenten verrees het 108 M. lange en 43 M. breede bouwwerk op een stylobaat, waartoe 28 treden toegang gaven. De zuilen zijn 15 M. hoog.

Na de verbanning van Napoleon werd de tempel door toevoeging van een voorhal, zijkapellen en halfronden apsis in een kerk veranderd, waarvan het inwendige wel zeer sterk in tegenspraak is met het uiterlijk; éénbeukig, drie traveeën lang, zijn de traveeën door 3 vlakke koepels afgedekt, die door drie lichtopeningen in den top veel te weinig, licht

Fig. 967. Groot-Trianon. Salon Marie Antoinette, stijl Lod. XVI

Sluiten