Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEO-KLASSICISME.

871

De eerste groote Empirebouw echter was de Are de triomphe de 1'Etoilete Parijs, Fig. 965. die door Chalgrin en Jean Armand Raymond (1742—1811) werd begonnen en welk ontzagwekkend monument zijn naam ontleende aan zijn plaats, n.1. de stervormige samenkomst van een twaalftal straten. Zonder zuilen, éénbogig, met doorgangen evenwijdig aan de lengterichting, is deze eerepoort een geheel zelfstandige schepping, origineel en niet naar de Romeinen gecopieerd. Slechts een zware kroonlijst met attiek sluit dit 45 M. lange, 22 M. breede en 50 M. hooge bouwwerk naar boven af, terwijl fraaie beeldhouwwerken van Ru de de gevels sieren. L. Gourt werkte er aan tot 1830, tot in 1837 het geheel door Guillaume Abel Blouet (1795—1853) werd voltooid.

Van Chalgrin is ook de kerk St. Philippe te Parijs, terwijl vanaf 1802 Jean Baptiste Lepère (1761—1844) werkzaam was aan het slot Malmaison, waarvoor door Percier en Fontaine het ameublement ontworpen werd.

De Empire-bouwmeesters bij uitnemendheid waren Charles Percier (1764—1838) en

Pie rre Frangois Fontaine (1762.—■ 1853), welk tweetal samen van 1786 1792 in Italië

studeerde, sedert samen werkzaam bleef tot zelfs in België, Duitschland en Italië, in welke landen ook veel gewerkt werd naar de fraaie ontwerpteekeningen van de architecten.

Na hun bebouwing van de Rue Rivoli (1802), strak, rechtlijnig en zonder versiering, maar niettemin zeer geslaagd van verhouding, werden ze door Napoleon tot hofarchitecten benoemd, als zoodanig tot 1814 samenwerkend.

Veel minder oorspronkelijk dan de Are de 1'Etoile is hun Are de triomphe op de Place Caroussel, die veel gelijkenis vertoont met die van Constantijn, maar, evenals die van Chalgrin, zijbogen heeft.

Fontaine, die later architect wordt van Lod. XVIII, bouwt nog de Galatrap in het Louvre-museum te Parijs, evenals de volgens een Grieksch kruis, met 3 halfronde apsiden en een Toskaansche 4-zuilige porticus, aangelegde grafkapel voor de Fransche koningen (1820-1826).

Te Parijs is de in den vorm van een basiliek met hoogen middenbeuk ontworpen, doch van een 4-zuilige Korinthische porticus voorziene kerk Notre Dame de Lorette een werk van Louis Hyppoly te le Bas (1782—1867). Als 5-beukige basiliek opgevat, met 2 vierkante torens en Jonische porticus, waar voor een prachtige trap, vertoont zich de kerk St. Vincent de Paul, die ontworpen werd door Jacques Hittorff (1793—1867) uit Keulen en J. B. Lepère. Deze kerk werd in 1844 voltooid.

Buiten Parijs zijn veel minder belangrijke bouwwerken te noemen.

Te Metz het Raadhuis, door Jacques Frangois Blondel (f 1774); en te Straatsburg het Bisschoppelijk paleis, van denzelfden. Te Lyon het Grand theatre door Soufflot, die hier ook het Hötel Dieu (1737) bouwt, een 325 M. lang gebouw, dat, beneden rustiek, alleen in het midden en op de hoeken eenige versiering vertoont. Te Cambrai het stadhuis, door Antoine; te Bordeaux het theater, door Victor Louis (1735—1807). Dan de Ecole de Médicine te Montpellier (1806) door Claude Mathieu de Lagardette en eindelijk het Hötel Dieu te Pontoise, door Fontaine.

Sluiten