Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

878

HET NEO-KLASSICISME.

Fig. 977. Huis te Posen, 1790.

(Naar P. Mebes).

hoog met een 5-zuiligen Korinthischen porticus. Het slot Günthersburg voor de familie Rothschild is het werk van Friedrich Rumpf.

Kadsruhe. De in zijn opvatting strenge bouwmeester Fdeddch Weinbrenner (1766—1826) heeft hier, na zijn studies in Weenen en Italië, talrijke belangrijke bouwwerken geplaatst. De Protestantsche Stadskerk (volt. 1817) is rechthoekig met galerijen tusschen de Korinthische zuilen, en een 6-zuilige Korinthische voorhal; de Katholieke St. Stephanskerk (volt. 1814) is Fig. 972. een Jonische navolging van het Pantheon, met j een houten, 30 M. breeden koepel, en vier recht! hoekige kruisarmen. Reeds vroeger, in 1811, I bouwde hij het paleis van den markgraaf, | eveneens met 6-zuilig Korinthisch tempelfront en i met naar voren gebogen vleugels. Het in 1825 ! voltooide Raadhuis omvat 3 binnenplaatsen; | een 50 M. hoogen toren verrijst boven de achter| partij.

| Stuttgart Het Residentie-slot werd inwendig volS tooid door Nic. Friedrich von Thouret, die ook bet ! theater te Weimar bouwt. Het zeer fraaie, kleine paleisje

• Rosenstein, bij Cannstadt, met een 6-zuilige Jonische voor-

• hal, en twee voorspringende hoekpartijen ieder van 4 Dorische : zuilen, werd door Giovanni de Salucci gebouwd.

ï München. In 1805 verrees de door Niclas Schedel von

Greifenstein (1-752—1810)gebouwde Max. Josephspoort; in 1818 het hoftheater, met een groote 8-zuiligeKorinthische voorhal, van Karl von Fischer (1782-1820). Friedrich von Gartner (1692—1847) schrijft een werk over Sicilië en is de eerste Romanticus in Zuid-Duitschland; zijn zegepoort is een copie bijna van die van Constantijn.

Wat Schinkel beteekende voor Berlijn was Leo von Klenze (1784—1864) voor München. Ook deze bouwmeester studeerde buitenslands, o. a. in Berlijn, Parijs, Engeland, Italië en ook Griekenland. Een zijner best geslaagde bouwwerken is het museum voor beeldhouwkunst,

Fig. 978. Hoofdwacht te Berlijn.

Sluiten