Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

880

HET NEO-KLASSICISME.

Fig. 981. Voordeur te Utrecht.

werd weinig gebouwd, en dat weinige was dan nog droog academisch opgevat, tengevolge van de buitenlandsche studie (Parijs en Rome) van de architecten.

De Lodewijk XVI-stijl uit zich aan de vlakke baksteenen gevels slechts in details en deuromlijsting. Langs de grachten in Amsterdam valt dit vooral op, soms alleen door een in stijl hernieuwde kroonlijst. Levendig wordt eveneens de strijd tegen de Rococo aangebonden door toepassing en doorvoering van rechte lijn b.v. aan schoorsteen,spiegel, wandindeeling en meubelen, die alle in lichte kleuren gehouden worden. Ten slotte ging ook de spreekwoordelijk geworden

In Budapest was Michael Pollack (1773—1855) werkzaam. Van hem is de Ludovica academie (1835) en het Nationaal Museum (1844), een zeer geslaagd praktisch bouwwerk, met een 8-zuilig Korinthisch tempelfront.

NEDERLAND.

In Nederland zijn eigenlijk gedurende het geheele tijdvak van den Barok klassicistische bouwwerken ontstaan, bij voorkeur in Palladiaanschen geest. Deze strenge, eenvoudige richting kwam zoo tot 'uiting in de werken van b.v. Pieter Post en Vingboons. Wel werden er in de burgerlijke bouwkunst hooger eischen gesteld aan de inwendige ruimte, tot in het tijdperk van Lodewijk XVI, maar tijdensdeFranscheoverheersching raakte veel van wat gebouwd was in verval, zonder dat de nieuwbouw er gelijken tred mee hield. Zoodat ons land maar zeer weinig Empire touwwerken bezit. Ook na het Empire tijdvak, het Neo-Grec,

Fig. 982. Stadhuis te Groningen.

Sluiten