Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEO-KLASSICISME.

883

heeft, van Husly. En eindelijk zijn, als voorbeelden uit dezen tijd nog vermeldens waard: te Schiedam het tegenwoordige kantongerecht; te Brielle het raadhuis; te 's-Hertogenbosch het gouvernementsgebouw ; en te Middelburg de in 1784 gebouwde Lod. XVI-vleugel van het stadshuis en een huis Fig. 986. Korte Delft G. 21; te

Fig. 987. Paleis van Justitie te Gent.

Fig. 988. Oudenaarde. Huis Lod. XVI. ï r>. , ...«»„ , , , ' - ,

rizzom uit Milaan werd gebouwd in Latijnschen

Amsterdam Lod. XVI huizen op het Rusland; Den Fig. 983. Haag het paleis van de Koningin moeder, en het Rijks archiefgebouw, uit 1740; te Leiden een huis Rapenburg 48; en te Utrecht nog huisdeuren Domsteeg 3, Dom kerkhof 1 en Oude kerkhof 30.

BELGIË.

In België is in dit tijdperk op bouwkundig gebied weinig tot stand gekomen. Eerst als in 1830 dit land weer vrij komt van Nederland, volgt nieuwe bouwbedrijvigheid. Hoewel achtereenvolgens België den invloed ondergaat van de overheerschende landen, (Oostenrijk, Frankrijk, Nederland) sluit de volksgeest zich voornamelijk aan bij de Fransche.

OVERZICHT VAN DE MONUMENTEN.

Brugge. De August ij nerkerk (1736) door Pulincx vertoont in de gecanneleerde korinthische zuilen een streven naar klassicistische vormgeving, hetwelk nog meer tot uiting komt aan de kerk St.

A u b i n te Namen (1751 — 1767), die door den architect

Sluiten