Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

884

HET NEO-KLASSICISME.

kruisvorm. Deze groote kerk heeft afmetingen van 78 bij 53 M.

Te Verwers is de in 1834 door Cremer gebouwde St. Maclaire driebeukig, met twee rijen Jonische zuilen. De St. Jacques-sur-Caudenberg aan de Place-Royale te Brussel, werd in 1776 begonnen en in 1815 voltooid door den Franschman B. Guimard; de gevel is opgevat als een Korinthisch tempelfront. De St. Jozefsker k en het Karmelieten klooster zijn van Suys.

De bouwmeester Ludovicus Roelandt (1786—1864), die te Parijs bij Percier en Fontaine studeert, is de ontwerper van de St. Anna te Genren de St. Maria teSchaerbeek.

In 1772 werd door B. Guimard een aanvang gemaakt met de prachtige afsluiting van de Place Royale te Brussel. Het fl-vormige paleis van

den Graaf van Vlaanderen is beneden rustiek met rondbogen, waarboven de anderhalve verdieping door lisenen zijn samengetrokken; het geheel is bekroond door een balluster-attiek. De rechthoekige hof is afgesloten door een muur met twee poorten. Het paleis de la Nation werd van 1779—1783 door denzelfden architect gebouwd; na een brand werd het door B ey aer t, een leerling van Suys, in 1887 herbouwd. Ook hier spreken in den rustieken benedenbouw van de middenpartij rondbogen, terwijl de beide bovenverdiepingen door een 8-zuilig Korinthisch tempelfront worden samengetrokken. Van de 8 zuilen zijn de vier buitenste twee aan twee gekoppeld.

Het is ook al weer een Franschman, Louis Damesme (f 1822), die in 1819 in de hoofdstad hetthéatredela Monnaie voltooit; de gevel is gevormd als een 8-zuilig Jonisch tempelfront. Ook de Belg Joseph Bonnevie is aan dit bouwwerk werkzaam.

Het Koninklijk paleis te Brussel werd in 1820 door K. van der Straeten gebouwd, een bijna zuiver ecopie van de munt te Parijs. Later werd T. F. Suys de verbouwing opgedragen.

Bovengenoemde Ludovicus Roelandt heeft Genr met verscheiden belangrijke gebouwen verrijkt; zoo voltooide hij in 1826 de Universiteit, en bouwde hij tusschen 1836 en 1843 Fig. 987. het paleis van Justitie, een groot rechthoekig gebouw, beneden rustiek met een groote

Sluiten