Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEO-KLASSICISME.

885

bordestrap, die leidt naar een fraai Korinthisch 6-zuilig tympanportiek. Behalve dit uitstekend geslaagde bouwwerk zijn ook nog het Casino en de nieuwe Schouwburg van hem.

De in 1820 voltooide Schouwburg te Luik werd gebouwd door Dukers; het slot teLaeken( 1784)indeftigenLodewijk XVI-stijl, door Louis lozeph Montoyer (f 1800). Als voorbeelden van een deftig vroeg-klassicistisch heerenhuis kan dienen het huis Fig. 989. Merghelynck te Yperen, terwijl Oudenaarde nog een fraai Lodewijk XVI-huis bezit. Fig. 988.

SPANJE.

Spanjes tijdperk van hoogsten bloei was lang voorbij, toen de Napoleontische tijd aanbrak. Hoewel het in 1814 zijn onafhankelijkheid herkreeg, was het toch het grootste gedeelte zijner koloniën kwijt wat natuurlijk van invloed was op de kapitaalkrachtigheid van het volk, tengevolge waarvan de bouwbedrijvigheid sterk verminderde. Wat er echter gebouwd werd getuigt van een sterk nationale opvatting, die, en dan eerst met de 19« eeuwsche bouwkunst, het karakter aanneemt van de bouwkunst in de landen, die steeds op Spanje hebben ingewerkt, n.1. Frankrijk en Italië.

Een baanbreker voor het klassicisme was, na 1750, vooral Ventura Rodriguez, professor in de bouwkunst aan de academie te Madrid, welke stad voor het klassicistische tijdvak het centrum bleef van de bouwbedrijvigheid.

OVERZICHT VAN DE MONUMENTEN.

Madrid. De kerk S. Francisco el Grande (1761 — 1784) is een centraalbouw met ronden koepel van 33 M. doorsnede, waarvan de hoofdas wordt gemarkeerd door een portaal en een koorapsis, terwijl 6 rechthoekige kapellen rondom de koepelruimte zijn aangelegd. Deze kerk is het werk van Francisco de las Cabezas (f1773).

Het klassicistische Palacio Real (1738—1764) werd door G. B. Sacchetti gebouwd. In klassicistisch-hellenistischen geest zijn de werken van Francisco Sabatini (1722— 1797), o.a. het belastinggebouw, Aduana, dat in 1769 werd voltooid, de Puerta de

Alcala, uit 1778 en de Puerta de San Vicente.

In 1785 begon Juan de Villanueva (1739—1811), die in Italië studeerde, het museum del Prado, met een fraaien Jonischen porticus. Villanueva is ook de bouwmeester van het Oratorium de Gracia en het astronomisch Observatorium, een zeer geslaagden koepelbouw met een korinthischen 6-zuiligen porticus.

J. P. Arnal is de architect van het Ministerie van oorlog (1782).

Sluiten