Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

890

HET NEO-KLASSICISME. «

Fig. 996. St. Georges-Hall, te Liverpool. (Foto London Stsreoscop. Co. Ltd.)

Henry Holland (1740—1806) bouwt in Londen. Genoemd moeten worden Claremont-House, Brooksclub en Carlton-House, bet laatste met 6-zuiligen Korinthischen porticus. gekroond door een tympan en boven de kroonlijst een balluster-attiek. Thomas Telfovd (1757—1834) is klassicistisch in zijn kerk te Bridgenorth, die inwendig Toskaansch, uitwendig Jonisch is. Shrewbury-castle daarentegen bouwde hij in romantischen geest.

Sir John Soane (1750— 1835) studeert in Italië en Holland, is schrijver en geldt in Engeland alsdeNeo-Klassicist bij uitnemendheid; hij is voornamelijk in Londen werkzaam. Hij bouwt hier o.a. de Bank van Engeland, Romeinsch-Korinthisch, met zuilen en pilasters; Chelsea hospitaal (1807); Dulwich Picture Gallery (1807); het Gerechtshof (1820) en de Council office (1826), een lang gebouw met Korinthische zuilen.

Robert Abraham is de ontwerper van County Fire office; dit bouwwerk is beneden rustiek, met bogenhal, waar boven een 1'/2-verdieping omvattende Korinthische groote orde met attiek.

John Nash (1752—1835) is een der eersten, die woonhuisblokken bouwde; woningen van verschillende grootte, 20 of 30 in getal, werden achter een paleisgevel aangebracht, die midden- en hoekrisalieten had. De gevel werd gepleisterd en in olieverf geschilderd. Daar echter de huiseigenaren hun eigen kleuren kozen, had dit verbrokkeling van den monumentalen gevel tengevolge, die op een staalkaart ging gelijken. Overigens gaf Nash het karakter aan tal van stadsgedeelten, als Regent-street, Regents Park en Carlton-House Terrace. Behalve Haymarket-theatre bouwde hij nog den Parkgevel van het Buckingham Palace (1837), die een doorloopend balkon kreeg op Dorische zuilen, en een middenpartij van de Groote Korinthische pilasterorde; en ten slotte eenige minder belangrijke Gothische gebouwen.

De St. Pancraskerk te Londen (1822) is een hellenistische schepping van William Inwood (1771-1843), een combinatie van Erechtheion, Lysicrates-monument en toren-der-winden, die zeer werd bewonderd, doch inderdaad een karikatuur is geworden van logische bouwkunst.

William Wilkins (1778-1839) bouwt in 1838 te Londen de National Gallery, die niet erg geslaagd is, langgerekt, met Korinthische zuilen; de Universiteit, een pilasterbouw, met een 10-zulligen Korinthischen

Sluiten