Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

893

Fig. 998. Voorgevel van de Volksbühne

te Berlijn. (Naar foto F. Stahl).

Fig. 999. Kapel van het kasteel Pierrefonds

naar doelmatigheid. Het zijn vooral de Romaansche stijl (voor kerkbouw) en de Oostersch-Moorsche kunst (voor synagoge bouw), die zich bij den kerkbouw in de voorkeur mogen verheugen (eklektisme).

En in ons eigen land wisselen na 1850 middeleeuwsche vormen af met Barok, Rococo, Klassicisme en Renaissance, aan welke archaïstische bouwkunst, een kwestie van mode en niet van bouwkunstig inzicht, een eind komt door het optreden van den, ook ver buiten zijn vaderland beroemden Nederlandschen bouwkundige loseph Cuypers, leerling van Viollet-le-Duc, en, behalve Gothieker, ook rationalist.

Totdat, in het begin van de 20= eeuw, ongeveer gelijktijdig, overal het bewustzijn doordrong, dat, wilde de bouwkunst zich verheffen uit het verval, het noodig was in geheet andere richting te zoeken, geloof te hebben in eigen scheppingskracht, omdat het al of niet slagen van een bouwkunstig monument afhangt van het meesterschap van den bouwmeester, en niet alleen van zijn wetenschap en kennis van historische stijlen.

Het gevolg is wel, dat, tengevolge van het streven en zoeken, de 20= eeuw geen eenheid van stijl heeft opgeleverd tot dusver, maar dat het persoonlijk element sterk op den voorgrond is getreden. En dat in het eerste kwart van de 20= eeuw meer evoluties hebben plaats gevonden dan in de geheele 19e eeuw> 200dat de een nog als modern beschouwt wat de ander reeds verouderd acht. Maar toch volgt, gelukkig, de bouwkunst niet de overige beeldende kunsten in hun snelle evoluties, meer gebonden als ze is aan de techniek.

Overigens heeft de hedendaagsche bouwmeester nog met zeer veel andere invloeden rekening te houden. De vorderingen in de techniek, b.v. de gewapende betonbouw, verkeert nog in het stadium van proefneming, en

Sluiten