Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

900

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

namelijk ijzerconstructies toepaste, was Henri Labrouste (1801 — 1875). Zoo aan de Bibliotheek Ste Geneviève (1850), waarvan inde leeszaal de koepels op dunne gietijzeren zuiltjes en de groote ronde openingen bovenin door glas zijn gedekt. De gevel is opgevat in VroegItaliaansch-Pransche Renaissance stijl. Ook in de leeszaal in de Nationale bibliotheek (1855) werden dezelfde materialen verwerkt.

Het Station-West (1852) heeft beneden uitsluitend rondbogen, en is het werk van Francois Duquesney (1800—1849). J. Hittorff bouwt het Station Noord (1863), Neo-renaissance, een ijzerconstructie, waarvan de gevel door groote rondbogen en gekoppelde Jonische pilasters is ingedeeld. Grieksch-klassicistisch is daarentegen de verbouwing van het Paleis van Justitie (1859) door Louis Joseph Duc (1802—1878).

Franz Christian Gau (1790—1854), een genaturaliseerde Keulenaar, begint de kerk Ste Clotilde in Vroeg-Gothische vormen, basiliekvormig met twee geveltorens. Na zijn dood wordt

; • ae douw in aen geest van ae rijpere ootnieK

• ; voortgezet door Theodore Ballu (1817—

I Fig. 1010. Fragment^ van een)9evel in Parijs. j lgg5)_ dje ^ Jg59 de kerfc voltooit_ gn dan

•••••••••••••••• aan den bouw van de kerk St. Trinité (1867),

Romaansch, gemengd met Renaissance. Verder is hij, tegelijk met P. J. E. Deperthes, werkzaam aan het Stadhuis, in Vroeg-Fransche Renaissance stijl.

De grootmeester der latere Fransche bouwkunst is Eugene Viollet-le-Duc (1814—1879), die bovendien een zeer geleerd schrijver over Gothische architectuur was. Na den dood van Lassus werd hem de restauratie van de Ste Chapelle (1857) opgedragen, waaraan de sakristie geheel nieuw is. Reeds in 1842 was hij werkzaam aan de Nötre-Dame. Zijn best Fig. 999. geslaagde burgerlijk bouwwerk was het Kasteel Pierrefonds, waarvan vooral de eerehof uitmunt door gelukkige toepassing van oude vormen in nieuwen geest. Fig. 1008. Heel mooi is ook de Kathedraal te Marseille (1855), door Leon Vaudoyer (1803—1872), welke Gothische kerk 3-beukig is met transept, halfcirkelvormig koor en omgang met kapellenkrans. Boven de kruising verheft zich een koepel; twee kleinere dekken het transept af. Het geheele gebouw met de twee geveltorens is door horizontale gekleurde banden ingedeeld, en beheerscht de geheele havenstad door haar schoone ligging.

Victor Baltard (1805—1874), die in 1835 het indrukwekkende Paleis van Justitie te Lyon bouwde, waarbij op een 3 M. hoogen sokkel een 24 Korinthische zuilen omvattende, door een attiek gekroonde, galerij rust, ontwierp in 1859 te Parijs de Centrale markthal, geheel ijzer en glas op een steenen sokkel, 't geheej gering aan kunstwaarde.

Sluiten