Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

908

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

In Leipzig dienen ten slotte nog gememoreerd te worden: de Universiteitsbibliotheek (1891), door Arwed Roszbach; het Nieuwe Augusteum (1897), door denzelfden, met een middenpartij als een 8-zuilig tempelfront: en het reusachtige Volkerenslag gedenkteeken, door Bruno Schmitz.

Halle. Van C. Rehhorst, die hier werkt, is het portaal van een middelbare school, modern van opvatting. Fig. 1017

Brunswijk. Na een brand in 1865 werd het Hertogelijk ResidentieslotdoorWolf herbouwd; de Synagoge (1875) is een Romaansch-Moorsche schepping van Uhde.

Hannover. Zeer werkzaam is in deze stad Karl Wilh. Hase (1818—1902), die nieuwe oplossingen tracht te vinden voor de inheemsche Noord-Duitsche baksteenarchitectuur. Zoo is het Provinciaal Museum (1856) Romaansch; twee vleugels springen voor. Vroeg-Gothisch is de Christuskerk (1864), in kruisvorm; de Apostelkerk (1883) is eveneens Gothisch, baksteen, maar in basiliekvorm. Romaansch is de in 1857 door Schröder gebouwde Hannoversche bank. Edwin Oppler (1831 — 1900), ontwerpt de Synagoge, en herstelt met Hase het slot Mariënburgbij Nordstemmen, evenals de St. Godehardkerk en de Michaëlskerk te

2 S Hildesheim.

j Fig. 1020. Warenhuis te Berlijn. (Naar Joscph). : Christoph Hehl bouwt de St. Vincentiuskerk

i • • • •• ï en in 1900 de Garnizoenskerk, fraai Romaansch; in

1896 verrijst het Rijksbankgebouw, van Hasak. Het Stationsgebouw is van Hubert Stier.

Schwerin. In 1844 begint G. A. Demmler met den bouw van het Residentie slot in Neo-Renaissance stijl. Vanaf 1848 is Stüler er aan werkzaam. Stüler restaureert ook de kasteelen Stolzenfels en Hohenzollern. De Gothische St. Paulskerk is van Th. Krüger (f 1885).

Hamburg. Gothisch, met een 147 M. hoogen toren is de Nicolaïkerk (1863), door Georg Gilbert Scott (1811 — 1878). Door Joh. Otzen werden in 1872 en 1883 de S. Johannes- en S. Petruskerk gebouwd.

Fig. 1013. Een der best geslaagde Noord-Duitsche Raadhuizen (1886) is dat te Hamburg, geheel in Neo-DuitscheRenaissance opgetrokken door verschillende architecten. De hooge toren in het midden van den gevel is van Ha 11 er.

Bremen. Bij den bouw van de Be urs (1864) geeft Heinrich Muller blijk, den Gothischen stijl op juiste wijze te kunnen verwerken.

Fig. 1019. Düsseldorf. Het Warenhuis Tietz plaatst zijn bouwmeester Georg Frentzen onder de besten der modernen.

Keulen. Julius Raschdorff restaureert in 1870 het Stadhuis, en bouwt ook de Stadsschouwburg. Romaansch is Stüler's Trinitatiskerk, terwijl Hasak's Rijksbank Vroeg-Gothisch is.

Echter beheerscht de restauratie en de voltooiing van den Dom in 1880, waarvoor het geheele Duitsche volk in geestdrift was gebracht, zoodat de schatten gelds vrijwillig werden

Sluiten