Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:: NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

909

opgebracht, de bouwkunst in deze Rijnstad geheel,

Van 1824 tot 1833 staat het werk onder leiding van Ahlert. dan van E. F. Zwirner (f 1861) en Richard Wig tel (f 1902). Deze restauratie gaf het voorbeeld aan vele andere, o.a. de Munsterkerk te Lïlm (door Thran) en te Regensburg (Densinger).

Wiesbaden. Hoffmann is de ontwerper van de Grieksche kapel (1869) en de Synagoge (1869) in Byzantijnschen stijl. Het Raadh uis is Duitsch-RenaisSance, door Hauberrisser; de Schouwburg, door Pellner en Helmer is weer in Ital. Renaissance-vorm gehouden. Eindelijk is ook het Kurhaus (1907) door Fr. v. Thiersch van belang.

Marburg. Gothisch is de Aula van de Universiteit, door Karl Schater (1908).

Frankfort a. Main. Nadat in 1840 Stüler de Beurs had gebouwd, volgde in 1860 de Synagoge, door Joh. Georg Kayser, in Moorsch-Byzantijnschen stijl. Te noemen zijn ook het Krankzinnigengesticht, door Pinchler (f 1865)

cu uc upera \ioov) aoor Kien ara Lucae rr la//), in

Italiaanschen Hoog-Renaissance-vorm, evenals de Nieuwe j Fig. 102K Trappenhuis uit het | Beurs (1879) door Burnitz en Sommer. Bondsraadsgebouw te Bërn.

Darmstadt is een centrum van de moderne cultuur. Merkwaardig zijn hier Peter Behrens' eigen woning en die van M. Olbrich (f 1908).

Mannheim. Curjel en Moser zijn de architecten van de Romaansche Johanneskerk; Joh. Schroth voltooit in 1903 de Laat-Gothische L. Vrouwekerk. Een moderne concertzaal is de Rozentuin, door Bruno Schmitz.

Karlsruhe. Werkzaam is hier Heinr. Hübsch (1795—1863). Hij bouwt de Polytechnische School (1835), de Kunsthal (1845) en de Hofschóuwburg (1853). Friedr. Eisenlohr (1805—1854); door wien het Station werd ontworpen, is ook de architect van de stations te Heidelberg en Freiburg. Curjel en Moser bouwen de Christuskerk, Jos. Berkmüller (f 1879) het Museum (Italiaansche Hoog-Renaissance), H. Lang de Villa Schenk.

Behalve als practisch werkzaam bouwmeester (Feesthal en Groot Hertogelijk paleis in barokke Renaissance) is Joseph Durm ook bekend geworden als schrijver over architectuur.

Baden is eveneens het terrein van werkzaamheid van Hübsch, waar hij de Drinkhal bouwt. Te Splers restaureert hij den Dom; nieuw zijn de kerken te Bulach, Freiburg en Rothenburg.

Stuttgart. In 1852 voltooide K. L. W. von Zanth, die in hetzelfde jaar stierf, de in Moorschen stijl gehouden Villa Wilhelmina.

De Koningskolonnade, een lange Jonische zuilenhal, door twee Korinthische tempelfronten onderbroken, werd door J. M. Knapp (f1856) ontworpen en door Chr. Friedr. Leins(f 1892) uitgevoerd. Van den laatste zijn ook de Gothische Johanneskerk (1876) en de zeer fraaie Villa Berg, bij Stuttgart.

Eveneens Gothisch is de Mariakerk (1879) van J. v. Egle (f 1899) en de Polytechnischeschool, waarin Renaissance-vormen overheerschen. Dollinger bouwt de nieuwe Garnizoenskerk (1879). Skjold Neckelmann het barokke Kunstnijverheidsmuseum (1896); Jassoy en Vollmer

Sluiten