Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

::

NEO-ROMAANSCH, NEÖ-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

915

Fig. 1027. Front van het Paleis van Justitie te Brussel.

gekoppelde Jonische zuilen en tympans, terwijl de middenpartij door een attiek gekroond is. Henry Beyaert (1823—1894) is er de bouwmeester van. Dezelfde bouwt ook de Belgische bank, maar verwerkt hieraan de Vlaamsche Renaissance; dezelfde stijl, die J. J. van IJsendij ck (1835- 1911 ), de bekende schrijver over de Renaissance in ons land, toepaste aan zijn Raadhuis te Schaerbeek.

Daarentegen ontwierp

Leon Suys (1824-1887)

Fig. 1028. de Nieuwe Beurs (1874) weer in Fransche Renaissance, maar wat druk en overladen, met een neiging naar het barokke, waardoor dit bouwwerk zich niet mocht verheugen in de algemeene bewondering.

Dan volgen in 1876 het Conservatorium, door Cluysenaer, dezelfde, die ook de H u be rtusg alerij (1846) bouwt; in 1878 de Romaansche Synagoge, doorDe Keyser; en in 1880 het Palais des beaux, Arts, klassicistisch, door Bal at.

Al het tot dusver gebouwde wordt echter in de schaduw gesteld door het grootsche ......................,.......................................„^ Paleis van Justitie Fig 1027.

: a \ i /i vee 1 qci\ j

Joseph Poelaeri (1816—1879).Er zijn tegen dit monument, dat een oppervlakte beslaat van 180 X 170 M., constructieve bedenkingen geopperd, zoowel als aesthetische. Maar dit neemt niet weg, dat het indrukwekkende silhouet, hoog boven de stad gelegen, den geheelen omtrek beheerscht, en de 97 M. hooge

Fig. 1028. Beurs te Brussel.

Sluiten