Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

917

loor was gegaan, was het gevolg öf overlading óf nuchterheid, en werd zelden de juiste verhouding getroffen.

De Vlaamsche en Duitsche invloed op onze bouwkunst werd ongeveer 1900 vervangen door Engelsche, wat vooral bij de Iandhuisbouw tot uiting komt. Overigens leidden de zin voor logica en de praktische opvattingen der architecten naar de moderne Nederlandsche bouwkunst, die een zeer eigen karakter draagt en nog steeds aan evolutie onderhevig is.

Amsterdam. De Neo-Gothische richting spreekt uit verschillende kerken. Dr.Cuypers Kerk van het H. Hart in de Vondelstraat is er wel het schoonste voorbeeld van.

Fig. 1031. Kasteel Oud-Wassenaar, bij Den Haag.

S Fig. 1030. Hoek van de hal in ; het kasteel „De Haar*'.

• Zijn Willibrorduskerk is nog { steeds niet voltooid. (Andere kerken van

• Cuypers verrezen o. a. in Alkmaar, Breda, S Delft, Eindhoven, Groningen, Den Haag, J Leeuwarden, Nijmegen, Tilburg en

• Veghel). A. Tepe is de bouwmeester

• van de Krijtberg, aan den Singel.

• terwijl ook'X J. Margry (f 1891) te

• Amsterdam een kerk bouwt. (Verdere

• kerken te Delft, Den Haag, Haarlem, ; Oudewater, Rotterdam, Schiedam en ,j Utrecht).

S De Renaissance-opvatting vertoont de

,J St. Nicolaaskerk (1885), met het

Sluiten