Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:: NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

919

hout is de schepper van het eensdeels Oostersche, anderdeels Gothische American hötel.

Met Dr. Cuypers staat Dr. H. P. Berlage op een zelfde plan. Ook hij oefende grooten invloed uit op zijn architecten-tijdgenooten. Zijn voornaamste werk is de Beurs (1903), die het beste zijn princiepen van strengen eenvoud en monumentaliteit vertolkt. Vooral de groote zaal is opmerkenswaard. Het verwerkte materiaal is grootendeels baksteen, evenals aan het door hem ontworpen gebouw voor den Diamantbewerkersbond. De mooie kleine villa Parkwijk is helaas afgebroken. Ook in het buitenland was Berlage werkzaam, o. a. kantoren te Leipzig en te Londen werden door hem gebouwd.

K. P. C. de Bazel bouwt in Bussum

Fig. 1034. Levensverzekering-Mij. Piëtas te Utrecht.

Fig. 1035. Rijksmuseum te Amsterdam.

Sluiten