Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

922

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

werd gewonnen door den Franschman Cordonnier, en de bouw bekostigd door den Amerikaan Carnegie. ]. A. G. van der Steur had de leiding bij de uitvoering. Bij Den Haag bouwde in Oud-Nederlandsche Renaissance

Fig. 1031. C. Muysken in 1879 het kasteel Oud-Wassenaar; en de jongere architect B r a n d e s het bijzonder geslaagde landhuis Schouwenhoek, geheel modern in baksteen.

Delft. Het museum Lambert

Fig. 1036. van Meerten is door Le Comte en Schouten gebouwd. Het groote

Fig. 1040. Postkantoor te Doetinchem.

Fig. 1041. Ingang van een woonhuis te Rotterdam.

ziekenhuis op den Coolsingel te Rotterdam is het werk van W. N. Rose (f 1878), het bekende Witte huis van M. Molenbroek. Een zeer omvangrijk werk was het in 1914 begonnen en kort geleden voltooide Stadhuis; de architect Prof. H. Evers grijpt hierbij terug naar oude vormen. Van bijzondere bekoring zijn te Rotterdam een paar door 1. Gratama gebouwde woonhuizen.

In Dordrecht is de Middelbare Technische School te noemen. Ed. Cuypers die elders villa's en landhuizen bouwt, is er de ontwerper van.

De Universiteit te Utrecht (1894) is een Neo-Renaissance gebouw van E. Guqel. Twee werken van later datum zijn hier het administratiegebouw van de Staats Spoorwegen, door J. F. Klinkhamer, en het gebouw van de Levensverzekering-Mij. P ié tas, door J. A. van Straaten. Van 1890 dateert de herbouw van het Kasteel de Haar te Haarzuylen, een Neo-Gothische schepping van Dr. Cuypers. ]. Stuyvinga paste de Hollandsche Renaissance toe aan zijn Stadhuis te Zeisf, waar de groote villa Ma Retraite reeds vroeger door A. Salm werd gebouwd.

Hilversum, waar de St. Vituskerk van Dr. Cuypers uit 1890 dateert, kreeg in den laatsten tijd er eenige zeer moderne bouwwerken bij, o.a. het Badhuis, met rechthoekige massa's (invloed van den Amerikaan Wright), door W. M. Dudok, en een Apotheek, door H. F. Symons. Ten slotte noemen we nog bij Nijmegen de H. Landstichting van J. Stuy t,

Sluiten