Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

928

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

die, samen met zijn tijdgenooten A. Lindgren en H. Gesellius

het gebouw Pohjola voor de Brandverzekerings-Mij. bouwde, Fig. 1048,

voornamelijk rustiek.

NOORWEGEN.

Christiania. Een Duitscher, uit Hamburg afkomstig, A. de Chateauneuf, bouwt hier in 1858 de Drievuldigheidskerk, Gothisch, met vier korte kruisarmen en een centralen koepel.

Twintig jaar later voltooide Georg Buil de Johanneskerk. De kerk te Bragernös-Drammen (1871), het werk van E. Norgreen, is driebeukig, met koor, houten zuilen en vlakke houten zoldering. Uitwendig zijn in steen de Gothische vormen verwerkt.

In Christiania moeten dan nog genoemd worden het Kunstmuseum (1885) door den Duitscher H. E. Schirmer, in Renaissance opvatting, en het Nationale Theater (1899), door Henrik Buil.

Fig. 1048. Pohjolahuis te Helsingfors.

POLEN EN RUSLAND.

Krakau. Gothisch en Renaissance zijn de Universiteit en het Kunstpaleis, respectievelijk door F. Ksiczarski (f 1884) en F. Maczynski.

Riga. De Gertrudekerk dateert uit 1867; de Franciscuskerk uit 1892. Door H. van Bosse werd de Beurs Gothisch, het Ridderhuis (1866) Renaissance opgevat.

Petrograd. De hier in dit tijdvak gebouwde kerken dragen een echt Russisch karakter; zoo de Blijdeboodschapkerk met haar 5 torens door K. A. Thon (f 1881). Dezelfde bouwmeester ontwerpt in 1884 te

Moskou het Kremlinpaleis, evenals de Katholieke kerk van het Wosnessenskiklooster welke kerk Russisch-Gothisch is. Thon bouwt samen met ResanowdeVerlosserskerk.

Tenslotte werden het Duma paleis door T sch i t sch ug o w en het N. Historische Museum doorSherwood gebouwd.

Sluiten