Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL. DE BOUWKUNST IN AMERIKA.

E BAROKKE BOUWSTIJL, DOOR DE SPANJAARDEN IN MEXICO EN FLORIDA NA de verovering in de tweede helft van de 16c eeuw toegepast, heeft in 't algemeen weinig navolging gevonden. Behalve forten en blokhuizen, verrezen er in den Spaanschen tijd kloosters en kerken. Zoo in Peru de kathedralen te Lima en Cusco; in Californië te Los Angelos, en in Mexico de Dominicanerkerk, waarvan Francisco Becerra de bouwmeester was. Vooral de Kathedraal te Fig. 1050.

Mexico (1573—1791) was een machtige kruisvormige basiliek, 5-beukig met 2 geveltorens, en in rijken Barokstijl opgetrokken.

In Noord-Amerika vestigden zich kolonisten uit vele verschillende landen; Nieuw-Amsterdam b.v. was een Hollandsche vestiging, maar na 1763 kwam Noord-Amerika in Engelsch bezit. Daar de bouwmeesters van de forten en versterkte woonhuizen gewoonlijk matig bekwame vaklieden waren van verschillende ontwikkeling, kon natuurlijk niet één Amerikaansche stijl zich ontwikkelen. Bovendien waren de huizen van ruwe, vrijwel onbe¬

werkte natuursteen, massaal, zonder belangrijke details. Nog wordt in Amerika bij de landhuisbouw de z.g. Koloniaalstijl toegepast, vaak met gebruikmaking uitsluitend van hout.

Met de Engelsche overheersching kwam het Palladiaansch-Klassicisme. En achtereenvolgens dus Barok, Klassicisme en Gothiek, totdat in Fig. 1053. 1850 ongeveer alle Europeesche stijlen waren toegepast geworden. Vooral Griekenland en Rome doen zich gelden, terwijl het meerendeel der be- , langrijke architecten den invloed ondergaat van de Ecole des Beaux Arts. Zoo ook Henry Hobson Richardson, de eerste die, op den Romaanschen stijl geïnspireerd, een meer nationale bouwwijze voorstond ; en Frank Lloyd Wright, die geheel modern oorspronkelijk Amerikaansch in zijn opvatting is.

Na den burgeroorlog (1861-1865) kwam

Sluiten