Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

930

DE BOUWKUNST IN AMERIKA.

• • Fig. 1050. Kathedraal te Mexico.

Noord-Amerika snel tot bloei. Tal van bankgebouwen, groote hotels, krantenbureaux en voorname woonhuizen verrezen in de Vereenigde Staten, en groote bedragen waren voor dezen particulieren bouw beschikbaar, terwijl ook voor de openbare gebouwen op ruime schaal geld verstrekt kon worden.

Nieuw, specifiek Amerikaansch, zijn de Sky-scrapers, wolkenkrabbers; hierbij kon het gangbare recept van klassieke motieven in veelvuldige verdieping-opvolging moeilijk worden toegepast. Geheel in ijzer geconstrueerd, werd de constructie niettemin geheel verborgen. De massa werd verdeeld in een liefst rustieken sokkel, een gepleisterde middenmoot en een decoratieve bekroning. Meestal zijn alle verdiepingen van het middendeel gelijkvormig, soms ook loopen de hoeken van het heele bouwwerk als reusachtige pilasters naar de bekroning door. Echter, E. Flagg liet bij den bouw voor de firma Singer in New-York voor 't eerst de ijzerconstructie in zicht.

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

Onder Engelsch regiem, in het gelijktijdig Engelsen Palladiaansch-Klassicisme, zijn omstreeks 1750 de kerk te Charleston en de Paulskerk te New-York gebouwd, evenals de overige openbare en particuliere

Sluiten