Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST IN AMERIKA.

931

bouwwerken. Ook na de !

onafhankelijkheids verkla- !

ring bleef de opvatting i streng klassicistisch.

Het Kapitool te !

Richmond, een verre j

navolging van het maison j

Carrée te Nimes en het !

Kapitool te New-York |

(1803-1812), door den ]

architect Mc Comb, ver- i

toonen deze richting, even- •

als de woning van de !

presidenten van de Ver- i

eenigde Staten, het W i 11 e J

Huis te Washington !

(1818), dat nuchter Neo- i

Grèc van opvatting is. Hel- j

lenistisch is ook het Kapi- !

tooi te Washington !

(1814), in 1856 door Th. j

Walter herbouwd, waar- •

aan gepoogd was een S

Amerikaansche zuilorde te ;

scheppen (maïs- en tabak- !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•••..................•.............„........:

kapiteelen). Het gebouw bezit een centralen grootschen koepel van ijzer, terwijl de middenpartij en de beide vleugeleinden door tympans zijn afgedekt.

Eveneens Hellenistisch is het door Walter gebouwde Girard-College te Philadelphia, blijkbaar geïnspireerd op de Madeleinekerk te Parijs. Tot dusver zijn de Barok en het Klassicisme de oorzaak van een zekere gelijkvormigheid, veroorzaakt door de wetenschappelijk zekere toepassing van modulen en partes. Maar dan opent de Gothiek, vooral in den kerkbouw, een onafzienbaar ontwikkelingsveld.

De eerste Gothische kerk is de Trinity church te New-York, door Richard Upjohn in 1846 gebouwd. Hierna volgt de Duitsch-Gothische kerk met opengewerkte torenspitsen, de St. Georgekerk en de St. PatrickKathedraal (1850—1879) door James Renswick, wit marmer, met 110 M. hooge Westtorens.

Een vrije navolging van het Dogenpaleis te Venetië, wit en grijs marmer met een vlakke bovenverdieping, is de Teekenacademie te New-York, in 1850 door P. A. Wight ontworpen. De Belvédère in Central Park te New-York, een bijna oorspronkelijk ontwerp van C. Vaux (1860), vertoont een rondbogenstijl.

Doch dan overheerscht weer de invloed van de academies, en, evenals in Europa, valt onder Franschen invloed de Amerikaansche bouwmeester weer terug in de oude stijlvormen, voornamelijk de eenvormige zuivere Renaissance. Zoo de Bibliotheek van het Congreshuis te Washington (Italiaansch) en de Corcoran Gallery (1897), door Ernest Flagg.

De eerste, die een natuurlijke landsbouwwijze toepast is Henri Hobson Richardson (1839—1886), die in Parijs studeert, doch 1866 weer naar New-York terugkeert. Hij beheerscht in Noord-Amerika de bouwkunst tusschen 1870 en 1890, doch ondergaat zelf den

Fig. 1051. Portaal te Chicago.

Sluiten